Zbiór próbek

Próbki pokazują możliwości wykorzystania wysokiej jakości materiałów PVC oraz zgrzewarek wysokiej częstotliwości.

Nie ma prawie żadnych ograniczeń co do tego, co można wyprodukować z materiałów z Serge Ferrari, Low & Bonar, Verseidag, Sioen lub Dickson Coatings wraz z maszyną Forsstrom!

Baza danych zgrzewów wykonanych w ciągu wielu lat

Firma Forsstrom High Frequency w ciągu kilku lat stworzyła bazę danych z ustawieniami zgrzewania materiałów PVC. Dostawcami tych materiałów są Serge Ferrari, Mehler Texnologies, Verseidag, Sioen, Rivertex, Dickson Constant i Saint Clair Textiles.

Pokazują również najlepszy możliwy sposób zastosowania asortymentu Forsstrom do produkcji różnego rodzaju produktów końcowych z PVC, w zależności od modelu, akcesoriów i oprogramowania.

Wysokiej jakości zgrzew wysokiej częstotliwości

Ponadto próbki prezentują wysoką jakość spoiny zgrzewanej na maszynie Forsstrom. Zgrzew jest bardzo silny. W większości przypadków tak silny, jak otaczający go materiał. Aby przedstawić to w najbardziej przejrzysty sposób przetestowaliśmy wytrzymałość na rozciąganie każdego zgrzewanego materiału, a następnie porównaliśmy  wyniki z wytrzymałością na rozciąganie materiału niezgrzewanego. W większości przypadków, materiał niezgrzewany rozerwał się wcześniej, niż zgrzew.

EMP

Wszystkie materiały są zgrzewane maszyną Forsstrom wyposażoną w unikalny program zgrzewania EMP. Program EMP automatycznie ustawia parametry, takie jak docisk oraz czas zgrzewania i chłodzenia do wartości optymalnych dla danego materiału. Forsstrom jest też jedyną firmą w branży, oferującą program, który radykalnie upraszcza i usprawnia produkcję poprzez szybką wymianę narzędzi, poprawę jakości zgrzewów oraz zmniejszenie zależności pomiędzy jakością zgrzewu, a umiejętnościami operatora. Dla każdej próbki wskazaliśmy wartości ustawienia EMP, odpowiednie dla danego materiału.

Baza danych próbek

Mamy nadzieję, że próbki pozwolą na lepsze zrozumienie tego, co może zaoferować Forsstrom, Serge Ferrari, Mehler Texnologies, Verseidag, Sioen, Rivertex, Dickson Constant i Saint Clair Textiles oraz jak możemy poprawić wydajność i precyzyjność Państwa produkcji.