Svetsprovsdatabas

Forsstroms svetsprovsdatabas visar vilka fantastiska möjligheter ett PVC-material med hög kvalitet och en högkvalitativ HF-svetsmaskin ger.

Det finns nästan inga gränser för vad du kan tillverka med högkvalitativa PVC-material och HF-svetsmaskiner med hög kvalitet.

Databas med år av testsvetsning

Forsstrom High Frequency AB har under många år skapat en databas med svetsinställningar för PVC-material. Materialleverantörerna är Serge Ferrari, Mehler Texnologies, Dickson Constant, Saint Clair Textiles, Rivertex, Verseidag och Sioen.

Databasen visar också hur Forsstroms maskiner, tillbehör och mjukvara kan kombineras för att tillverka olika typer av slutprodukter i PVC på bästa möjliga sätt.

Högkvalitativ HF-fog

Vidare visar den hur hög kvalitet det är på en fog som svetsats i en Forsstrom-maskin. Fogen blir mycket stark, i de flesta fall lika stark som det omgivande osvetsade materialet. För att åskådliggöra detta på ett tydligt sätt har vi testat draghållfastheten på varje svetsat material och jämfört det med det osvetsade materialets draghållfasthet. Med ett fåtal undantag har det osvetsade materialet gått sönder före den svetsade fogen.

EMP

Alla material har svetsats i en Forsstrom-maskin utrustad med vårt unika svetsprogram EMP. Med EMP ställer maskinen automatiskt in parametrar som presstryck, svetstid och kyltid på värden som är optimala för materialet ifråga. För varje material ger vi riktvärden för de EMP-inställningar som passar för just det materialet.

Vår svetsprovsdatabas

Vi hoppas att vår databas skall bidra till att ge en bättre förståelse för vad Forsstrom, Serge Ferrari, Mehler Texnologies, Verseidag, Rivertex, Sioen, Dickson Constant och Saint Clair Textiles tillsammans kan erbjuda. Vi vill också visa dig hur du kan förbättra och effektivisera din produktion.