Elektroda podwójna

Elektroda podwójna składa się z dwóch równoległych elektrod zgrzewających zamontowanych na jednym uchwycie. Jest ona używana do tworzenia kieszeni, co jest pomocne na przykład przy zgrzewaniu plandek samochodowych, które będą wyposażone w różne rodzaje pasów. Zgrzewanie dwóch spoin jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas oraz przyczynia się do poprawy wykończenia, gdyż oba zgrzewy będą zawsze w tej samej odległości od siebie.

Elektroda podwójna jest dostępna w opcji z elektrodą standardową, miękką, blaszkową oraz blaszkowo-miękką. Odległość pomiędzy dwiema elektrodami zgrzewającymi może być regulowana lub stała.