Dubbelelektrod

En dubbelelektrod består av två parallella svetselektroder monterade på en hållare. Den används för att skapa kanaler, vilket är användbart exempelvis vid svetsning av lastbilskapell som skall förses med olika typer av band. En dubbelelektrod sparar tid eftersom två svetsfogar skapas samtidigt, och bidrar till förbättrad finish på slutprodukten eftersom svetsfogarna hela tiden får samma avstånd sinsemellan.

Dubbelelektroden finns i olika utförande: standard, mjuk, lamell samt mjuk lamell och avståndet mellan de två elektroderna kan vara fast eller justerbart.