Elektroda z dolnym ogranicznikiem

Dolny ogranicznik elektrody zapobiega zapadaniu się elektrody w materiał w stopniu większym niż jest to pożądane podczas cyklu zgrzewania. Ogranicznik dolny może być użyty z prawie wszystkimi rodzajami elektrod. To urządzenie jest najczęściej potrzebne w przypadku zgrzewania włóknin (materiałów nietkanych), ponieważ materiał włókninowy jest podczas topnienia mniej odporny na nacisk, niż materiał tkany. Przy zastosowaniu standardowego nacisku elektrody istnieje ryzyko, że elektroda przetopi materiał na wylot. Spowoduje to słabszy zgrzew oraz zagrożenie iskrzenia na obwodzie. Wykorzystanie elektrody z dolnym ogranicznikiem pomaga wykonać mocniejszy zgrzew. Ogranicznik dolny jest szczególnie popularny wśród producentów okładzin basenowych.