Bottenstoppselektrod

Ett bottenstopp hindrar att elektroden sjunker ned i materialet mer än önskat under svetsning och kan användas med de flesta typer av elektrod. Bottenstopp är mer eller mindre nödvändigt vid svetsning av icke-förstärkta material. Detta eftersom icke-förstärkta material är mer tryckkänsliga än förstärkta material. Om normalt tryck används finns risk att elektroden sjunker rakt igenom materialet under svetsning, vilket försämrar svetsfogens hållfasthet och skapar risk för överslag. Att använda en elektrod med bottenstopp hjälper till att få en starkare fog. Bottenstoppet är mycket uppskattat av pooltillverkare.