Elektroda karbowana

Powierzchnia zgrzewania elektrody karbowanej (rowkowanej) jest pokryta rowkami. Narzędzie to ma wiele obszarów zastosowań. Jest bardzo przydatne przy zgrzewaniu materiałów, które podczas zgrzewania wytwarzają opary. Opary mogą powodować iskrzenie i trudności w uzyskaniu odpowiednio połączonych warstw materiału. Problemy te zostały wyeliminowane przez karbowane elektrody dzięki którym opary z materiału są wydalane przez rowki.

Karbowane elektrody mogą być również stosowane, aby uzyskać silniejszy zgrzew podczas zgrzewania wzmocnionego materiału, ponieważ karbowana elektroda przyciska PCV do włókien w większej ilości miejsc, niż robi to standardowa elektroda.

Kiedy materiał PCV jest przechowywany przez dłuższy czas, dodawane środki zmiękczające oraz środki zmniejszające palność w PCV mogą wypływać i gromadzić się na powierzchni materiału. Powoduje to, że materiał jest trudniejszy do zgrzewania. W elektrodzie karbowanej, warstwa wierzchnia materiału pęka dzięki żłobieniom,  które penetrują materiał głębiej niż standardowe elektrody, co przyczynia się do oszczędności czasu i poprawy wykończenia produktu końcowego.