Rillelektrod

Svetsytan på en rillelektrod är försedd med spår (rillor). Rillelektroden har en mängd användningsområden, bland annat för material som alstrar ångor vid svets. Ångorna kan orsaka överslag och försvåra sammanfogning av materialytorna. Dessa problem undviks med en rillelektrod eftersom ångorna leds bort från materialet genom spåren.

En rillelektrod kan också användas för att få en starkare fog vid svetsning av ett fiberförstärkt material, eftersom en rillelektrod låser PVC-materialet vid fler punkter än vid svetsning med en standardelektrod.

När ett PVC-material lagras länge kan tillsatser som mjukgörare och flamskyddsmedel krypa ut ur materialet och lägg sig på ytan. Detta gör materialet svårare att svetsa. En lösning på problemet är att slipa ytan, men en rillelektrod kan tränga djupare ned i materialet än en standardelektrod tack vare rillorna, och kan därför ta sig igenom ytbeläggningen utan slipning, vilket både sparar tid och ger bättre slutfinish.