Lasery

Wielu użytkowników Forsstrom instaluje po każdej stronie obudowy jeden lub więcej laserów. Linie lasera umożliwiają umieszczenie materiału na stole w linii prostej. Linie lasera łatwo się reguluje, zwykle ma to miejsce podczas wymiany elektrod o różnych szerokościach.

Lasery można stosować we wszystkich zgrzewarkach jeżdżących Forsstrom oraz w niektórych zgrzewarkach stacjonarnych.