Laser

Många av Forsstroms kunder använder en eller två laser monterade på ena eller båda sidorna av maskinhuvudet. Laserlinjer möjliggör positionering av materialet rakt på svetsbordet. Det är enkelt att justera lasern och den justeras vanligtvis när man byter till en elektrod med annan bredd.

Laser kan användas på alla Forsstroms längsgående maskiner och på några av de stationära maskinerna.