Elektroda zamykająca koniec tuby

This is a picture showing a Forsstrom tube-end closing tool, also called a pizza electrode

Narzędzie zamykające koniec tuby (elektroda typu pizza) to okrągłe narzędzie, które jest używane do zamykania końców rurek, tub lub cylindrów.  Zamknięcie takie wykonuje się z okrągłego kawałka materiału, takiego samego jak materiał użyty w tubie przy pomocy okrągłej elektrody typu pizza.  Okrągłe elektrody mogą mieć różne średnice w zależności od potrzeb  klienta. Zamknięcia dla tub o średnicy ≤ 200 mm mogą być wykonane podczas jednego etapu grzania we  wszystkich naszych maszynach, dla większych średnic zalecamy model Mega maszyny, który może zgrzewać  średnice do 400 mm w jednym cyklu, dzięki większej szerokości prasy dolnej. Na TX-Mega można zgrzewać tuby o średnicy 450 mm, a na TDW-Ultra o średnicy do 600 mm.