Ändförslutningselektrod

This is a picture showing a Forsstrom tube-end closing tool, also called a pizza electrode

En ändförslutningselektrod (även kallad pizzaelektrod) är ett cirkelformat verktyg som används för att försluta änden på tuber eller cylindrar. Förslutningen utgörs av en utskuren cirkel av samma material som tuben. Verktyget levereras i olika diametrar beroende på den enskilda kundens behov. Diametrar ≤ 200 mm kan svetsas i ett enda steg med alla våra maskiner, för större diametrar rekommenderar vi en Megamaskin som klarar upp till 400 mm svetsbredd i ett steg, tack vare det bredare underbordet. I en TX-Mega är det möjligt att svetsa 450 mm i Ø och i en TDW-Ultra upp till 600 mm i Ø.