Narzędzie zamykające tuby

This is a photo showing a Forsstrom tube closing tool.

Narzędzie zamykające tuby  jest stosowane wraz z innymi elektrodami do zgrzewów wykonywanych na rurach, tubach lub cylindrach. Narzędzie zamykające jest wyposażone w płytę, która działa jako pośrednia warstwa izolacyjna, która uniemożliwia zgrzanie wykonanych zakładek z materiałem na dole rurki. Urządzenie jest przymocowane do uchwytu narzędziowego, a tym samym automatycznie porusza się z maszyną, podczas jej przemieszczania się w celu wykonania kolejnego zgrzewu.