Slangsvetsverktyg

This is a photo showing a Forsstrom tube closing tool.

Ett slangsvetsverktyg används tillsammans med en annan elektrod för att svetsa längsgående fogar på olika slags tuber eller cylindrar. Plattan på slangsvetsverktyget fungerar som ett mellanlägg som förhindrar att den längsgående fogens överlapp svetsas samman med det material som ligger underst i tuben. Verktyget fästs i verktygshållaren och följer därmed automatiskt med maskinen då den förflyttar sig till nästa svetsställe.