Programy sterujące

This is a picture of Forsstrom's EMP logo, Energy Monitoring Program.

Programy sterujące zawarte w standardowym pakiecie zgrzewarki Forsstrom

Poniższe programy sterujące są zawarte w standardowym pakiecie oprogramowania w maszynach Forsstrom:

OMS (Overload Margin Supervisor)

OMS to program, który monitoruje efekt zgrzewania i zapewnia, że ​​utrzymuje się on w przedziale zatwierdzonych wartości podczas całego cyklu zgrzewania.
Jeśli efekt nie mieści się w zatwierdzonych ramach, urządzenie emituje ostrzeżenie lub zatrzymuje się automatycznie. Program zapewnia dobrą jakość zgrzewu oraz pomaga użytkownikowi uniknąć  zgrzewania “na sucho” lub przegrzania, które prowadzą do uszkodzenia materiału.

WP (Welding Presets program)

Forsstrom WP (Ustawienia zgrzewania) to program umożliwiający szybką zmianę pomiędzy ustawieniami użytkownika w trybie Normalnym i Impulsowym dla elektrod standardowych oraz uzupełniających. Program ten zabezpiecza jakość gotowego produktu, ponieważ przetestowane ustawienia urządzenia mogą być łatwo powtórzone.

EMP (Energy Monitoring Program)

Z programem EMP, urządzenie automatycznie ustawia parametry, takie jak docisk (ciśnienie), czas zgrzewania i czas chłodzenia do wartości optymalnych dla danego materiału. Ustawienia te zależne są od powierzchni elektrody, rodzaju zgrzewanego materiału i doboru mocy zgrzewania. Forsstrom jest jedyną firmą w branży oferującą program, który radykalnie upraszcza i usprawnia produkcję poprzez ułatwienie wymiany narzędzi. Dzięki ustawieniom programu jakość uzyskanego zgrzewu tylko w nieznacznym stopniu zależy od umiejętności danego operatora.