Kontrollprogram

This is a picture of Forsstrom's EMP logo, Energy Monitoring Program.

Kontrollprogram som ingår i Forsstroms standardpaket

Dessa kontrollprogram ingår i Forsstroms standardpaket med mjukvara i alla maskiner:

OMS (Overload Margin Supervisor)

OMS är ett program som övervakar svetseffekten och ser till att den håller sig inom ett godkänt intervall under svetscykeln. Avviker effekten från det godkända intervallet varnar maskinen eller stannar automatiskt. Programmet försäkrar därmed en god kvalitet på svetsfogen och hjälper användaren att undvika torrsvetsning eller överhettning med tillhörande materialskador.

WP (Welding Presets)

Forsstroms Welding Presets program möjliggör snabbt byte mellan användardefinierade inställningar i Normal- och Impulsläge för såväl vanliga som små elektroder. Denna mjukvara säkrar slutproduktens kvalitet, eftersom testade svetsinställningar kan repeteras på ett enkelt sätt.

EMP (Energy Monitoring Program)

Med EMP ställer maskinen automatiskt in parametrar som presstryck, svetstid och kyltid på värden som är optimala för just det material som skall svetsas. Dessa inställningar är baserade på verktygsyta, svetsmaterial och maskinens svetseffekt. Forsstrom är ensamma i branschen om detta program, som radikalt förenklar och effektiviserar produktionen genom enklare verktygsbyten, förbättrad kvalitet på svetsresultatet och minskat beroende av den enskilda operatörens skicklighet.