Bezpieczeństwo

W firmie Forsstrom dużą uwagę przywiązuje się do bezpieczeństwa

Nasze maszyny powinny umożliwić operatorowi skoncentrowanie się na pracy i wykonanie jej w najlepszy możliwy sposób, tak aby miał pewność, że nie jest narażony na niebezpieczeństwo lub ryzyko obrażeń! Operator powinien czuć się bezpiecznie podczas pracy z maszyną Forsstrom.

Wszystkie nasze maszyny spełniają wymagania obowiązujące w UE od 1 stycznia 2008 roku, ICNIRP– wytyczne dotyczące ograniczonej ekspozycji na działanie pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych.

Wszystkie nasze maszyny są oznaczone znakiem CE. Posiadamy również maszyny, które są zgodne ze standardami UL i CSA.

Ponadto, nasze urządzenia są dostarczane z pakietem akcesoriów, które mają na celu stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla operatora:

  • Wszystkie nasze maszyny są wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, umieszczony w zasięgu ręki w widocznym miejscu, w środkowej części panelu sterowania
  • Wszystkie urządzenia wyposażone są w uziemienie, które chroni przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
  • Jednostka przeciw ognieniu (tyrystor) automatycznie zatrzymuje maszynę jeżeli moc przebicia jest zbyt wysoka. Zapobiega to iskrzeniu lub spalaniu, które mogłoby spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne
  • System ochronny przy docisku (PSK) jest zintegrowany z uchwytem elektrody, aby wyeliminować ryzyko zgniecenia ręki operatora pod elektrodą podczas produkcji
  • Nasze stacjonarne urządzenia mogą być wyposażone w możliwość startu na 4-ręce co jest praktyczne, jeżeli na maszynie pracuje jednocześnie dwóch operatorów. Oznacza to, że elektroda nie może być opuszczona na stół grzewczy, dopóki obu operatorów jednocześnie nie wciśnie przycisku opuszczenia elektrody – co chroni przed zgnieceniem rąk
  • Ponadto, wszystkie nasze jeżdżące maszyny wyposażone są w system ochronny zapobiegający kolizji, zamontowany po obu stronach suwnicy w celu zapobieżenia zranieniu osoby, która z jakiegoś powodu znalazła się w polu ruchu maszyny