Säkerhet

Säkerhet är mycket viktigt för oss på Forsstrom 

Våra maskiner ska vara ett verktyg som underlättar för operatören att koncentrera sig på sin arbetsuppgift och att kunna utföra den på bästa möjliga sätt och samtidigt vara säker på att inte vara utsatt för någon fara eller risk för skada! För att uttrycka det enkelt, man ska alltid känna sig säker när man arbetar med en Forsstrom-maskin.

Alla våra maskiner uppfyller kraven i ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) och dess riktlinjer för begränsad exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (obligatoriskt inom EU sedan 1 januari 2008).

Alla våra maskiner är CE-märkta. Vi har även maskiner som uppfyller normerna för UL och CSA.

Dessutom levereras våra maskiner med ett antal tillbehör som har tagits fram för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för operatören:

  • Alla Forsstroms maskiner är utrustade med en nödstoppsknapp som är lättillgänglig och tydligt placerad i mitten av kontrollpanelen
  • Forsstroms maskiner är utrustade med en jordelektrod som skyddar mot elektromagnetiska fält
  • Vårt tyristorskydd (överslagsskydd) stoppar automatiskt maskinen om effektuttaget blir för högt. Detta förhindrar gnistor eller bränningar, vilka kan orsaka personskador eller materiella skador
  • Vårt klämskydd (PSK) är inbyggt i elektrodhållaren för att eliminera risken för klämskador om operatören skulle råka få in sin hand under elektroden vid produktion
  • Våra stationära maskiner kan även utrustas med 4-handsstart, vilket är praktiskt om två operatörer arbetar samtidigt i maskinen. Detta innebär att elektroden inte kan sänkas ner mot svetsbordet om inte båda operatörerna aktiverar funktionen samtidigt. Detta skyddar mot klämskador
  • Alla Forsstroms längsgående maskiner har ett krockskyddssystem på sidorna av maskinen, vilket förhindrar möjlig skada om någon skulle vara i vägen för maskinen när den förflyttas längs med bordet