This is a photo showing a side view of the Forsstrom machine TX-Mega, focusing on the large distance between the welding electrode and the earth electrode.

Porady techniczne

W tym miejscu zebraliśmy wskazówki zgrzewania i konserwacji, które mogą być pomocne w użytkowaniu i konserwacji maszyny w najlepszy możliwy sposób.