Technologia HF

Zgrzewanie wysoką częstotliwością (HF) lub częstotliwością radiową (RF) jest łączeniem materiałów poprzez poddanie ich działaniu energii wysokiej częstotliwości w postaci pola elektromagnetycznego (27.12 MHz) oraz dociskowi zgrzewanego materiału zarówno w czasie zgrzewania jak i podczas chłodzenia. Generator wytwarza energię. Narzędziem służącym do przekazywana tej energii jest elektroda. Impuls elektryczny powoduje, że cząsteczki w materiale zaczynają się przemieszczać (zgodnie z kierunkiem pola) co generuje wytwarzanie ciepła, powodującego zmiękczanie się materiałów i ich łączenie.