HF-teknologi

Svetsning med högfrekvens (HF), dvs. HF-teknologi, innebär sammanfogning av material genom att HF-energi i form av ett elektromagnetiskt fält (27.12 MHz) och tryck tillförs de materialytor som ska sammanfogas. Energin alstras av en generator. Verktyget som används för att tillföra energin kallas en elektrod. Den elektriska energin gör att molekylerna inuti materialen börjar röra på sig, vilket alstrar värme som får materialen att mjukna och därmed sammanfogas. Ingen värme tillförs utifrån, utan genereras inuti materialet. Efter kylning av den svetsade ytan under bibehållet presstryck har materialen förenats och en svetsfog har skapats. Den svetsade fogen kan bli minst lika stark som det omgivande materialet eller ännu starkare.