Gorący klin

Jest to proces , w którym materiał jest naciągany na gorący klin, a następnie dociskany za pomocą rolek.

Inna technologia łączenia materiałów z tworzyw sztucznych wykorzystuje gorący klin.

Jest to proces , w którym materiał jest naciągany na gorący klin, a następnie dociskany za pomocą rolek.

Zalety zgrzewania gorącym klinem:

+ Może być stosowany do materiałów przewodzących
+ Większość urządzeń z technologią gorącego klinu posiada bardzo pomocne akcesoria do zgrzewania zakładek, kieszeni oraz wytwarzania tub

Wady zgrzewania gorącym klinem:

– Trudności w uzyskaniu powtarzalnych zgrzewów
– Wymaga wykwalifikowanego operatora
– Generuje wysoki poziom hałasu
– Wytwarza szkodliwe opary/gazy oraz wymaga systemu ich odprowadzania
– Nie sprawdza się przy pracy na materiałach o większej gramaturze (powyżej 1000 g/m²)
– Trudności w tworzeniu hermetycznych zgrzewów, wodo- i gazoszczelnych