Värmekil

Värmekil är en process där materialet dras mot en het yta (kil) och där rullar pressar samman de uppvärmda materialytorna.

Värmekil är en annan teknologi för att sammanfoga plastmaterial.

Fördelar med värmekil:

+ Kan användas för material som inte är dielektriska
+ De flesta värmekilssystem har mycket användbara tillbehör för att göra överlapp, kantsvets och tuber

Nackdelar med värmekil:

– Det är svårt eller omöjligt att göra om svetsen, om resultatet inte är tillfredsställande
– Det är nödvändigt med en skicklig operatör
– Det är en bullrig process som kan skapa farlig rök och gas
– Värmekil fungerar inte bra på tjockare material (material som är tyngre än 1000 g/m²)
– Det är svårt att skapa sammanfogningar som är luft-, vätske- och gastäta