Płyta prasy

Płyta prasy jest używana przy zgrzewaniu luźnymi narzędziami (elektrodami uzupełniającymi). Jest ona przymocowana do uchwytu elektrody w maszynie i służy do dociśnięcia luźnych elektrod umieszczonych bezpośrednio na zgrzewanym materiale. W większości przypadków, płyta dociskowa jest tej samej długości co uchwyt elektrody, a jej maksymalna szerokość zależy od typu maszyny, generalnie waha się w przedziale od 200 do 450 mm.