Pressplatta

En pressplatta används för att svetsa med lösa elektroder. Pressplattan sätts fast i maskinens elektrodhållare och pressar mot den lösa elektroden som är placerad på materialet som ska svetsas. Oftast är pressplattan lika lång som maskinens elektrodhållare. Dess maximala bredd beror på maskinmodell, men den är generellt sett mellan 200 och 450 mm bred.