Programy przesuwu głowicy

This is a picture of Forsstrom's machine model TDW-Mega. Machines à souder à haute fréquence.

Programy przesuwu głowicy zawarte w standardowym pakiecie zgrzewarki Forsstrom

Programy przesuwu głowicy zgrzewającej stanowią część standardowego pakietu oprogramowania zgrzewarek jeżdżących Forsstrom:

Program optymalizacji długości (LOP)

Program LOP optymalizuje przesuwanie (ruch) maszyny, gdy całkowita długość zgrzewu jest większa niż długość urządzenia. Program automatycznie oblicza optymalną liczbę zgrzewów koniecznych do osiągnięcia zgrzewu o określonej długości, przy czym wszystkie wykonane wzdłuż zgrzewu zakładki mają taką samą wielkość. Program oszczędza czas oraz eliminuje ryzyko błędów ponieważ operator nie musi wykonywać żadnych manualnych obliczeń.

Program pozycjonowania AB

AB to program używany do transportu urządzenia zgrzewającego pomiędzy dwoma różnymi obszarami roboczymi umieszczonymi wzdłuż stołu. Umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie maszyny i jej stołu grzewczego Stanowi część programu LOP.