Förflyttningsprogram

This is a picture of Forsstrom's machine model TDW-Mega. Machines à souder à haute fréquence.

Förflyttningsprogram som ingår i Forsstroms standardpaket

Dessa förflyttningsprogram ingår i Forsstroms standardpaket med mjukvara i alla längsgående maskiner:

Längdoptimeringsprogram (LOP)

Forsstroms längdoptimeringsprogram optimerar maskinens förflyttning när den totala svetsfogen överstiger verktygets längd. Programmet beräknar automatiskt det optimala antalet svetsfogar som behövs för att uppnå en viss total svetslängd och alla överlapp blir lika stora utmed hela svetslängden. Detta innebär tidsbesparingar och eliminerar risken för felberäkningar tack vare att operatören inte behöver göra manuella uträkningar.

AB-positioneringsprogram

Med hjälp av AB-positioneringsprogrammet kan maskinen förflytta sig automatiskt från en arbetsstation till en annan utmed ett svetsbord, vilket effektiviserar användning av både maskin och svetsyta. Detta är en del av LOP-programmet.