Stoły grzewcze

Wszystkie zgrzewarki jeżdżące Forsstrom dostarczane są ze stołem do zgrzewania, wyposażonym lub nie w rynnę do przechowywania materiału. 

Rynna przy stole do zgrzewania może znajdować się z przodu, z tyłu lub po obu stronach stołu. Stół może też być płaski bez rynny.

Stół do zgrzewania może być wyposażony w rolki,  zamontowane na krawędzi tylnej, przedniej lub na krawędziach bocznych. Rolki umożliwiają obsługę materiału, co ułatwia operatorowi pracę, skraca czas produkcji i poprawia wykończenie zgrzanego wyrobu, ponieważ zmniejsza ryzyko zmięcia materiału. Jest to szczególnie istotne w modelach zgrzewarek stacjonarnych, aby ułatwić przesuwanie materiału.

Stoły grzewcze w naszych zgrzewarkach jezdnych dostępne są w 1-metrowych modułach. Umożliwia to dostosowanie długości stołu do konkretnych potrzeb każdego klienta. W razie potrzeby stół można wydłużyć w późniejszym czasie (co jest możliwe w przypadku wszystkich stołów wyprodukowanych po 2005 roku). Możliwość tę bardzo doceniają ci z naszych klientów, którzy z upływem czasu zmienili lub zwiększyli produkcję i przetwarzają materiały o większych gabarytach wymagające dłuższego stołu.