Svetsbord

Alla Forsstroms längsgående maskiner levereras med ett svetsbord, med eller utan låda/lådor för materialförvaring.

Svetsbordet kan ha en låda i framkant av bordet, i bakkant eller både och. Det kan även vara plant, dvs helt utan låda.

Svetsbordet kan även förses med rullar i kanten av bordsplåten – bakom, framför och/eller på sidorna. Rullarna underlättar hantering av det material som skall svetsas, vilket förenklar arbetet för operatören, kortar produktionstiden samt ger ökad slutfinish på den färdigsvetsade produkten eftersom materialet löper mindre risk att skrynklas. Detta är framförallt viktigt på stationära maskiner för att underlätta förflyttning av material.

Till våra längsgående maskiner tillhandahåller vi svetsbordet i moduler på en meter och kan därmed avpassa bordslängden till varje kunds specifika önskemål. Vid behov kan bordet förlängas vid senare tillfälle (tillgängligt för alla bord byggda 2005 och senare). Denna möjlighet uppskattas mycket av de av våra kunder som med tiden har ändrat eller utökat sin produktion till att omfatta större materialvolymer och därmed behöver ett längre bord.