Gorące powietrze

Gorące powietrze to technologia, w której gorące powietrze wytworzone przez dmuchawę jest dostarczane  pomiędzy warstwy materiału za pomocą dyszy. Tak ogrzane powierzchnie są następnie łączone za pomocą rolki dociskowej. 

Inna technologia łączenia materiałów z tworzyw sztucznych wykorzystuje gorące powietrze.

Zalety zgrzewania gorącym powietrzem:

+ Może być stosowane do materiałów przewodzących
+ Stosowane jako uzupełnienie zgrzewania HF przy wykończeniach większych konstrukcji oraz naprawach

Wady zgrzewania gorącym powietrzem:

– Trudności w uzyskaniu powtarzalnych zgrzewów
– Wymaga wykwalifikowanego operatora
– Generuje wysoki poziom hałasu
– Wytwarza szkodliwe opary/gazy oraz wymaga systemu ich odprowadzania
– Nie sprawdza się przy pracy na materiałach o większej gramaturze  (powyżej 1000 g/m²)
– Trudności w tworzeniu hermetycznych zgrzewów, wodo- i gazoszczelnych