Varmluft

Varmluft är en teknologi där varm luft blåses mellan materiallager genom ett munstycke och där rullar pressar samman de förvärmda materialytorna. 

Varmluft är en annan teknologi för att sammanfoga plastmaterial.

Fördelar med varmluft:

+ Kan användas för material som inte är dielektriska
+ Kan med fördel användas som ett komplement till HF för att slutföra större strukturer och för att svetsa på en förstärkning

Nackdelar med varmluft:

– Det är svårt eller omöjligt att göra om svetsen, om resultatet inte är tillfredsställande
– Det är nödvändigt med en skicklig operatör
– Det är en bullrig process som skapar farlig rök och gas och därför kräver ett evakueringssystem
– Varmluft fungerar inte bra på tjockare material (material som är tyngre än 1000 g/m²)
– Det är svårt att skapa sammanfogningar som är luft-, vätske- och gastäta