Pływające zapory olejowe

Poniżej pływająca zapora zatrzymująca ropę produkcji Norlense w Norwegii.

Tę zaporę wykonano z materiału Rivertex.