TDW-Mega 650-1000

This is a picture of Forsstrom's machine model TDW-Mega. Machines à souder à haute fréquence.

TDW-Mega opracowano na prośbę naszych klientów. Model ten oparty jest na podwoziu maszyny TDW i wyposażony w szerszy dolny stół grzewczy z możliwością zgrzewania do 400 mm.

Szerokość zgrzewania wynosząca 400 mm zwiększa możliwości zgrzewania dużych wyrobów i zapewnia przestrzeń potrzebną przy produkcji wymagającej różnych rodzajów elektrod uzupełniających takiej jak np. zgrzewy koliste.

Zgrzewarkę TDW-Mega (16-25 kW) dostarczamy ze stołem o dowolnej długości z rynną do przechowywania materiału. Model ten może również być wyposażony w wydłużony skok elektrody, co zwiększa elastyczność produkcji ponieważ pozwala obsługiwać grubsze materiały.

  • Model jeżdżący
  • Szerszy dolny stół grzewczy – większa szerokość zgrzewania
  • Do zgrzewania z użyciem luźnych elektrod