Branschorganisationer

För att tillverka en produkt inom plastindustrin krävs en mängd olika typer av maskiner. Förutom HF-svetsmaskiner har våra kunder också ofta annan slags utrustning, som exempelvis skärmaskiner, printrar och/eller öljettsvetsmaskiner. Forsstrom är därmed en av många aktörer på marknaden och en del av ett större sammanhang.

Vi tycker att det är viktigt att se helheten och hålla oss uppdaterade med vad som händer runt omkring oss, därför är vi med i ett antal branschorganisationer: