Vad är HF-svetsning?

Vad är HF-svetsning?

Svetsning med högfrekvens (HF) innebär sammanfogning av material genom att HF-energi i form av ett elektromagnetiskt fält (27.12 MHz) och tryck tillförs de materialytor som ska sammanfogas. 

Energin alstras av en generator. Verktyget som används för att tillföra energin kallas en elektrod. Den elektriska energin gör att molekylerna inuti materialen börjar röra på sig, vilket alstrar värme som får materialen att mjukna och därmed sammanfogas. Ingen värme tillförs utifrån, utan genereras inuti materialet. Efter kylning av den svetsade ytan under bibehållet presstryck har materialen förenats och en svetsfog har skapats. Den svetsade fogen kan bli minst lika stark som det omgivande materialet eller ännu starkare.

Fyra viktiga faktorer

Fyra viktiga faktorer som påverkar det slutgiltiga svetsresultatet är presstryck, svetseffekt, svetstid och kyltid. Dessa parametrar kan på olika sätt justeras och kombineras för att uppnå ett optimalt svetsresultat för ett specifikt material.

Material

De mest använda materialen för HF-svetsning är PVC (polyvinylklorid), ibland kallat vinyl och PU (Polyuretan). Materialet kan vara kraftigt eller tunt, förstärkt eller belagt. Det kan också vara slätt, färgat eller mönstrat. Några av leverantörerna av denna typ av material är Mehler TexnologiesSioen IndustriesSerge FerrariVerseidagSaint Clair TextilesDickson Constant och Rivertex.

Vem använder HF-svetsning?

Forsstroms kunder tillverkar en mängd olika typer av slutprodukter i dessa material, som lastbils- och båtkapell, presenningar, tält, strukturer, poolliners, solskydd, reklamskyltar (billboards), uppblåsbara produkter, vätsketankar, filmdukar, vattensängar, spänntak, ventiltrummor och oljelänsor med mera.

Varför ska man då använda HF istället för någon annan teknologi?

HF-svetsning är den absolut bästa metoden för att sammanfoga PVC- och PU-material. Svetsen är mycket starkare jämfört med andra teknologier, så som varmluft, värmekil eller impulssvetsning. Resultatet blir även luft- och vattentätt.

Fördelar med HF-svetsning

  • Repeterbar, pålitlig teknik
  • Starka, hållbara och jämna fogar
  • Luft-, gas- och vattentäta fogar
  • Flerskiktsvetsning
  • Ett miljövänligt val

Förutom högfrekvens (HF) finns ett flertal andra teknologier för sammanfogning av material, som tex:

Varmluft

Varmluft är en teknologi där varm luft blåses mellan materiallager genom ett munstycke och där rullar pressar samman de förvärmda materialytorna.

+ Kan användas för material som inte är dielektriska

– Det är svårt eller omöjligt att göra om svetsen, om resultatet inte är tillfredsställande

Värmekil

Värmekil är en process där materialet dras mot en het yta (kil) och där rullar pressar samman de uppvärmda materialytorna.

+ Kan användas för material som inte är dielektriska

– Det är svårt eller omöjligt att göra om svetsen, om resultatet inte är tillfredsställande

Impuls

Impuls är en teknologi där elektrisk ström går genom ett stålband täckt med PTFE-tejp.

+ Kan användas för material som inte är dielektriska

– Stålbandet blir betydligt varmare i ändarna av stålbandet, vilket kan orsaka brännskador på känsliga material

Ultraljud

Ultraljud är ett ljud som accelererar ner till ett ”Sonotrode”-verktyg, vilket resulterar i en mekanisk hammareffekt. Detta bultande genererar värme i de flesta material.

+ Kan användas för material som inte är dielektriska

– Det är svårt att svetsa fler än två materiallager utan att skada ytan av materialet och orsaka brännskador

Vad är så fantastiskt med HF-svetsning?

Högfrekvenssvetsning är en av de mest använda teknologierna för att sammanfoga PVC- och PU-material. Svetsresultatet är enastående och hållbart.

Slutprodukter

En Forsstrom-maskin skapar fantastiska möjligheter för att tillverka spännande slutprodukter!

This picture show a HF-welding machine, the TDW-Mega. Máquinas de soldar por alta frecuencia. Hochfrequenz-Schweißmaschinen. Maszyny wysokiej częstotliwości

Våra maskiner

Forsstrom har ett stort urval av HF-svetsmaskiner. Var och en av dessa är utvecklade för att passa olika typer av tillverkning. Vi delar in dem i stationära, längsgående och maskiner för automatisering.

This picture shows high frequency welding. What is HF welding? Soldadura HF-svetsning

Varför HF?

Det finns andra teknologier än högfrekvenssvetsning som används för att sammanfoga PVC- och PU-material. Så varför använder man då hellre högfrekvens (HF) än andra teknologier?

Vill du veta mer?

Kontakta Forsstroms huvudkontor eller din lokala representant

Varför HF?