Vad är HF-svetsning?

Svetsning med högfrekvens (HF) innebär sammanfogning av material genom att HF-energi i form av ett elektromagnetiskt fält (27.12 MHz) och tryck tillförs de materialytor som ska sammanfogas. 

Energin alstras av en generator. Verktyget som används för att tillföra energin kallas en elektrod. Den elektriska energin gör att molekylerna inuti materialen börjar röra på sig, vilket alstrar värme som får materialen att mjukna och därmed sammanfogas. Ingen värme tillförs utifrån, utan genereras inuti materialet. Efter kylning av den svetsade ytan under bibehållet presstryck har materialen förenats och en svetsfog har skapats. Den svetsade fogen kan bli minst lika stark som det omgivande materialet eller ännu starkare.

Fyra viktiga faktorer

Fyra viktiga faktorer som påverkar det slutgiltiga svetsresultatet är presstryck, svetseffekt, svetstid och kyltid. Dessa parametrar kan på olika sätt justeras och kombineras för att uppnå ett optimalt svetsresultat för ett specifikt material.

Material

De mest använda materialen för HF-svetsning är PVC (polyvinylklorid), ibland kallat vinyl och PU (Polyuretan). Materialet kan vara kraftigt eller tunt, förstärkt eller belagt. Det kan också vara slätt, färgat eller mönstrat. Några av leverantörerna av denna typ av material är Mehler TexnologiesSioen IndustriesSerge FerrariVerseidagSaint Clair TextilesDickson Constant och Rivertex.

Vem använder HF-svetsning?

Forsstroms kunder tillverkar en mängd olika typer av slutprodukter i dessa material, som lastbils- och båtkapell, presenningar, tält, strukturer, poolliners, solskydd, reklamskyltar (billboards), uppblåsbara produkter, vätsketankar, filmdukar, vattensängar, spänntak, ventiltrummor och oljelänsor med mera.

Vad kan du tillverka i en HF-svetsmaskin?

Vad är så fantastiskt med HF-svetsning?

Högfrekvenssvetsning är en av de mest använda teknologierna för att sammanfoga PVC- och PU-material. Svetsresultatet är enastående och hållbart.

This picture shows high frequency welding. What is HF welding? Soldadura HF-svetsning

Varför HF?

Det finns andra teknologier än högfrekvenssvetsning för att sammanfoga PVC- och PU-material. Så vad talar för att använda sig av HF istället för någon annan teknologi?

Slutprodukter

En Forsstrom-maskin skapar fantastiska möjligheter för att tillverka spännande slutprodukter!

This picture show a HF-welding machine, the TDW-Mega. Máquina de soldar por alta frecuencia

Våra maskiner

Forsstrom har ett stort urval av HF-svetsmaskiner. Var och en av dessa är utvecklade för att passa olika typer av tillverkning. Vi delar in dem i stationära, längsgående och maskiner för automatisering.

Vill du veta mer?

Kontakta Forsstroms huvudkontor eller din lokala representant

Läs mer