Varför HF?

Varför HF?

Det finns andra teknologier än högfrekvenssvetsning för att sammanfoga PVC- och PU-material.

Så, varför ska man då använda HF istället för någon annan teknologi?

HF-svetsning är den absolut bästa metoden för att sammanfoga PVC- och PU-material. Svetsen är mycket starkare jämfört med andra teknologier, så som varmluft, värmekil eller impulssvetsning. Resultatet blir även luft- och vattentätt.

Fördelar med HF-svetsning

  • Repeterbar, pålitlig teknik
  • Starka, hållbara och jämna fogar
  • Luft-, gas- och vattentäta fogar
  • Flerskiktsvetsning
  • Ett miljövänligt val

Förutom högfrekvens (HF) finns ett flertal andra teknologier för sammanfogning av material, som tex: