Våra maskiner

Forsstrom har ett stort urval av HF-svetsmaskiner. Var och en av dessa är utvecklade för att passa olika typer av tillverkning. Vi delar in dem i stationära, längsgående och maskiner för automatisering.