ForFlexx™ – att sammanfoga plast och metall

This is Forsstrom's logotype ForFlexx™ – när det omöjliga blir möjligt

ForFlexx™ gör det omöjliga möjligt och är Forsstroms egen, unika och patenterade svetsmetod. Med ForFlexx™ och HF-svetsning går det att sammanfoga metall med PVC- och PU-material eller två belagda metallytor med varandra. Metoden är så nytänkande att Forsstrom får bidrag av Eurostars.

Spara tid och pengar med ForFlexx™

Med ForFlexx™ sparar ni tid och pengar i tillverkningen av många olika slutprodukter. Några av dem är presenningar, tält, strukturer, solskydd, reklam­skyltar, uppblåsbara produkter, vätsketankar, bio­dukar, vattensängar och oljelänsor.

ForFlexx™ är framtidens teknik – som redan är här. Tidigare var det komplicerat och tidskrävande att integrera en metall med PVC eller PU och få en bärande struktur. Tack vare vårt gedigna utvecklingsarbete hittade Forsstrom en lösning att belägga metall med PVC eller PU. Denna innovation gör det möjligt att integrera metalldetaljen med PVC eller PU med hjälp av högfrekvens.

ForFlexx™ ger luft-, gas- och vattentäta fogar

Med ForFlexx™ blir fogarna lufttäta, gastäta och vattentäta. Svetsarna blir starka och produkterna därigenom solida och hållbara. Metoden är även godkänd enligt den europeiska standarden för påskyndat åldrande, BS EN 12280-1.

Ett Eurostars-projekt – ForFlexx™

Teknisk expertis inom EU har insett betydelsen av vår innovation. Därför har Forsstrom i hård konkurrens med andra företag blivit ett Eurostars-­projekt och får stöd av EU för sin innovativa produktutveckling. Det innebär att vi kan fortsätta utveckla tekniken. Tillsammans med Formfinder Software GmbH i Österrike genomförs ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram ”corner plates” för strukturer baserat på ForFlexx™-teknologin.

Guldmedalj till ForFlexx™

EU har insett ForFlexx™ möjligheter för företag runt om i Europa. Redan år 2017 belönades ForFlexx™ med en guldmedalj och ett diplom på en internationell mässa. ForFlexx™ erbjuder oanade möjligheter. Svetstekniken passar lika bra i bilindustrin som i byggnadsindustrin.

Fråga oss gärna vad ForFlexx™ kan göra för er.

ForFlexx™ – ett Eurostar-märkt projekt