Chłodzenie

This is a photo showing Forsstrom's oil tempered tool holder.

Zgrzewanie wysoką częstotliwością generuje ciepło, dlatego narzędzie zgrzewające tzw.elektroda wymaga chłodzenia. 

Temperaturę elektrody należy utrzymywać na stałym i ograniczonym poziomie. Z tego powodu uchwyty narzędziowe w zgrzewarkach Forsstrom są standardowo chłodzone powietrzem lub opcjonalnie olejem. Powietrze do chłodzenia jest wytwarzane przez zewnętrzną sprężarkę ( kompresor), natomiast chłodzenie olejem odbywa się w zamkniętym obiegu, w którym olej krąży wewnątrz maszyny i uchwytu elektrody.

W przypadku zgrzewarek o wysokiej mocy kW oraz bardzo intensywnie eksploatowanych na produkcji zalecamy chłodzenie olejem. W takich przypadkach chłodzenie olejem pomaga maszynie wytwarzać bardziej jednorodny zgrzew z lepszym, równomiernym wynikiem.

Chłodzenie olejem zalecamy również w maszynach pracujących w gorącym lub wilgotnym klimacie. Wynika to z faktu, że temperatura sprężanego powietrza w wysokiej temperaturze otoczenia często nie jest wystarczająco niska, aby chłodzić zgrzewarkę, a duża wilgotność może ją uszkodzić.

W razie konieczności, nasze zgrzewarki można również wyposażyć w dodatkowy układ chłodzący.