Kylning

This is a photo showing Forsstrom's oil tempered tool holder.

Högfrekvenssvetsning alstrar värme och svetsverktyget behöver kylas ner.

Elektrodens temperatur bör hållas på en jämn och begränsad nivå. På grund av detta är verktygshållaren i våra maskiner utrustade med luftkylning i standardutförande eller oljetemperering som tillval. Kylningen med luft sker med hjälp av tryckluft som alstras av en extern kompressor. Oljetempereringen är ett slutet system där olja cirkulerar inuti maskin och verktygshållare.

För maskiner med högre effekt, liksom för maskiner som används mycket intensivt i produktion, rekommenderar vi oljetemperering. I dessa fall hjälper oljetempereringen maskinen att producera med ett jämnare och bättre svetsresultat.

Vi rekommenderar också oljetemperering för maskiner som skall installeras i länder med högre temperaturer eller hög luftfuktighet. Detta för att tryckluften som alstras i en kompressor med hög omgivande lufttemperatur i många fall inte är tillräckligt kall för att kyla maskinen och eftersom hög fukthalt kan orsaka maskinskador.

Om behov finns har vi också möjlighet att specialutrusta våra maskiner med extra kylsystem.