Geomembran

Dessa geomembran har tillverkats av Genap i Holland.