Kapell och presenningar

Dessa lastbilskapell har tillverkats av Sistemas Kinedyne, i Mexiko och USA.

Det detaljerade blå lastbilskapellet är tillverkat i material från Dickson.

Dessa kapell för större båtar är tillverkade av Norena i Norge.