TDO-XY Gantry 300-800

TDO-XY

TDO-XY Gantry består av en hängande HF-generator med svetspress och är en längsgående maskin.

Det hängande maskinhuvudet ger obegränsat utrymme på alla sidor av maskinen, vilket gör modellen lämplig för stora materialvolymer, vilket kan vara fallet vid produktion av till exempel större tält och strukturer.

En längsgående TDO-XY passar för stora produktionsserier med långa raka svetsfogar, tack vare snabb maskinförflyttning och möjlighet att programmera svetscykler och förflyttning till ett automatiskt svetsförlopp.

Maskinmodellen är utrustad med lateral justering av maskinhuvudet (upp till ± 0.5 m) och 360° rotation. Detta innebär tidsvinster tack vare minskad materialhantering.

  • Hängande längsgående maskin
  • Förenklad hantering av stora materialvolymer
  • Justerbart maskinhuvud

Forsstrom TDO-XY Gantry

TDO-XY Gantry är en specialutvecklad hängande maskin