Tillbehör

This is a photo showing Forsstrom's oil tempered tool holder.

Tillbehör

Forsstrom har en mängd olika tillbehör till våra maskiner, utvecklade för att på olika sätt underlätta och effektivisera våra kunders produktion. Många av tillbehören har specialanpassats för att möta olika branschers specifika behov.