Impulssvetsenhet

PVC- och PU-material svetsas normalt sett med HF-maskiner med fantastiskt resultat. Med en HF-svetsmaskin utrustad med impulssvetsenhet går det även att svetsa material som inte reagerar med högfrekvens.

För att kunna erbjuda en ännu mer användbar maskin är det nu möjligt att utrusta Forsstroms stationära och längsgående maskiner med en impulssvetsenhet. En längsgående Forsstrom HF-maskin utrustad med en impulssvetsenhet har samma möjlighet att svetsa längs hela bordslängden med både impuls och högfrekvens.

Med impulssvetsenheten blir HF-svetsmaskinen ett komplett system med det bästa av flera teknologier och det finns ingen anledning att investera i flera maskiner för att kunna svetsa alla typer av material.