Produktutveckling

På Forsstrom provar vi gärna nya idéer! För oss har det alltid varit viktigt med nytänkande och innovation. Produktutvecklingen på Forsstrom pågår kontinuerligt och både vår avdelning för utveckling och för programmering finns på huvudkontoret i Lysekil, Sverige. Vi får kontinuerlig feedback från våra kunder, representanter och våra egna säljare och tekniker på fältet. Denna återkoppling är ovärderlig för oss. Vi vill veta vad våra kunder tycker – både vad de anser är bra och vad de tycker skulle kunna vara bättre. Flera av våra maskinmodeller, tillbehör och mjukvaruprogram har kommit till just genom att vara lyhörd för marknaden. Vi anser att detta är det bästa sättet att utvecklas.

Vill du veta mer? Har du en produkt som du vill svetsa, men som kanske kräver en annorlunda eller ny produktionslösning? Eller har du ett material som du undrar om du kan svetsa i en Forsstrom-maskin? Kontakta oss för vidare diskussioner och/eller för att provsvetsa!