Pressmeddellande 2

Tralalala

asdfasdfasdf

Forsstrom High Frequency AB tillverkar maskiner för svetsning av plastmaterial med hjälp av avancerad högfrekvensteknik. Kunderna är tillverkare av exempelvis lastbils- och tågkapell, större tält, lagerhallar, reklamskyltar, solskydd, oljelänsor och flytande vätsketankar - produkter som ska tåla stora påfrestningar.