Utbildning

Vi erbjuder utbildningar

Forsstrom erbjuder utbildningar till våra kunder och de som arbetar med våra maskiner. Syftet med Forsstroms kurser är att deltagaren ska få ökad kunskap om HF-svetstekniken och praktisk erfarenhet av HF-svetsmaskiner som kan tillämpas i det dagliga arbetet. Att investera i utbildning lönar sig snabbt genom ökad effektivitet i produktionen, förbättrade svetsresultat och minskade reparationskostnader.

Forsstroms kurser innehåller både teori och praktisk träning:

 • HF-svetstekniken och hur den tillämpas i våra maskiner
 • HF-svetsmaskinens delar
 • Uppstart och svetsning med en HF-maskin
 • Maskininställningar
 • Optimalt svetsresultat
 • Genomgång av hur effekt, tryck och tid påverkar resultatet
 • Verktyg och sambandet mellan effekt och svetsyta
 • Forsstroms mjukvara
 • Materialhantering
 • Kvalitetstestning genom materialkunskap och val av buffertmaterial
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Grundläggande maskinvård och underhåll
 • Felsökning, justeringar och reparation

Vad behöver du lära dig eller förbättra?

Forsstroms kurser kan skräddarsys, beroende på vad du som kund har för behov och önskemål.

Var?

Hos Forsstrom eller i dina egna produktionslokaler? Forsstroms kurser kan genomföras antingen på Forsstrom HF Demo Center i Lysekil, Sverige där vi har en komplett maskinpark, eller i kundens egna lokaler med den HF-svetsutrustning som finns tillgänglig där.

Kursmaterial ingår i kursen och efter avslutad utbildning delas ett diplom ut.

Är du intresserad av utbildning, demonstration, testsvetsning eller tillverkning av prototyper?

Vänligen kontakta Forsstrom för ett förslag.