Kurvelektrod

This is a photo showing a curved welding electrode.

Vår kurvelektrod har en böjd form, vilket är mycket praktiskt vid svetsning av produkter som kräver en krökt fog, till exempel detaljer på tält. Istället för att skapa den krökta fogen manuellt i flera steg med hjälp av en kort, rak elektrod kan man med en kurvelektrod skapa fogen i ett enda steg. Detta sparar tid och förbättrar produktens slutfinish.