Skärelektrod

En skärkantselektrod är försedd med en vass skärkant utmed elektrodytans längd. Detta gör det möjligt att samtidigt svetsa och skära materialet och efter avslutad svets kan överflödigt material lätt rivas loss från produkten. Skärkantselektroden passar bra för tunna material – alla icke-förstärkta och vissa förstärkta. För att den skall fungera till förstärkta material måste fibern inuti materialet smälta när det utsätts för HF.

Denna typ av elektrod passar bra vid tillverkning av produkter som spänntak, bioduk, uppblåsbara produkter och regnkläder.